Afasiforeningen i Oslo og omegn

Styret

 

Protokoll fra årsmøtet 2022

Årsberetning for 2021

 

Styret i 2022:

Leder:                              Ellen Borge

Sekretær:                       Frithjof Funder

Kasserer:                       Ingvild Røste

Styremedlemmer:         Ingrid Lund

                                           Lars Eriksrud

                                           Einar K. Hansen

                                          Gro-Kristin Bergli

                                          Jørgen Tangvald