Afasiforeningen i Oslo og omegn

Om foreningen

Vi er en forening for afasirammede og deres pårørende. Foreningens formål er å gjøre hverdagen litt lettere.

Det omfatter gjensidig støtte og opplysning, samt informasjon og kontakt. Samtale med en av våre likepersoner kan for eksempel være til god hjelp. For mer informasjon om likepersoner i Oslo, se under «Noen å snakke med».

Afasiforeningen i Oslo og omegn med ca. 160 medlemmer, er en av 26 lokalforeninger i Afasiforbundet i Norge.