Afasiforeningen i Oslo og omegn

Om Afasiforeningen i Oslo og omegn

Vi er en forening for afasirammede og deres pårørende. Foreningens formål er å gjøre hverdagen litt lettere.

Det omfatter gjensidig støtte og opplysning, samt informasjon og kontakt. Samtale med en av våre afasikontakter kan for eksempel være til god hjelp. For mer informasjon om afasikontaktene i Oslo, se under «Afasikontakter».

Medlemsmøtene avholdes i Majorstuen seniorsenter, Slemdalsveien 3.

Afasiforeningen i Oslo og omegn med ca. 200 medlemmer, er en av 29 lokalforeninger i Afasiforbundet i Norge.

Styret i Afasiforeningen for Oslo og omegn

Leder: Ellen Borge, tlf. 905 70 541
Nestleder: Tormod Bjerkelien, 22 10 13 07/ 905 80 851
Sekretær: Frithjof Funder, tlf. 22 21 14 71 / 909 61 265
Kasserer: Ingvild Røste, tlf. 480 57 974
Styremedlem: Ingrid Lund, tlf. 952 34 236
Styremedlem: Mari Berntsen, tlf. 22 46 92 87 / 959 48 684
Styremedlem: Meike de Vlaas, tlf. 90 05 96 20
Varamedlem: Ella Johansen, tlf. 41 64 42 03