Afasiforeningen i Oslo og omegn

Nytt fra LMS, Oslo Universitetssykehus, Aker

Hvis dere har kjørt forbi Aker sykehus, har dere kanskje lagt merke til at det skjer store endringer på sykehusets område. Arbeidene som foregår er en forberedelse til bygging av ny Storbylegevakt. Bygg 41B som LMS holdt til i er revet, og vi har flyttet til nyoppussede lokaler i Bygg 80, den grå høyblokken helt nederst på sykehusets område, like ved Sinsenkrysset.

Tidligere temamøter blir erstattet av kurs

LMS har i flere år arrangert temamøter for slagrammede og deres pårørende. På planleggingsmøtet for slagrammede og pårørende sist sommer, kom det opp et forslag til ny organisering. En grunn til dette var varierende oppmøte og at vi så det var litt tilfeldig hvem som fikk tilbud om og kom på møtene. Ansatte ved LMS og Avdeling for rehabilitering Aker, ble i samarbeid med Slagforeningen i Oslo og Afasiforeningen i Oslo og omegn, enige om å erstatte tidligere temamøter med et nytt LMS-kurs. Innholdet i kurset som er utarbeidet, bygger på de mest aktuelle og populære temaene fra temamøtene:

Velkommen til kurs!

Dette er et tilbud til deg som har gjennomgått hjerneslag. Du er velkommen til å ta med en pårørende. Kurset har som mål å gi relevant informasjon om utfordringer som kan oppstå etter et hjerneslag, og hvordan man kan leve med de i hverdagen.

Program:
Fredag 9. oktober 2020 kl. 11.00 – 13.30
– Medisinske forhold etter hjerneslaget v/lege
– Presentasjon av foreningene

Fredag 16. oktober 2020 kl. 11.00 – 13.30
– Skjulte vansker og utfordringer i hverdagen etter hjerneslaget v/ergoterapeut
– Hvilke muligheter og rettigheter har jeg etter hjerneslaget? v/sosionom

Fredag 23. oktober 2020 kl. 11.00 – 13.30
– Fysisk trening etter hjerneslag v/fysioterapeut
– Anbefalt kosthold til slagrammede med og uten svelgevansker v/klinisk ernæringsfysiolog og logoped

Fredag 30. oktober 2020 kl. 11.00 – 13.30
– Kommunikasjonsvansker etter hjerneslaget
v/Afasiforeningen
– Følelser, selvbilde og samliv

Vi tar forbehold om endringer.

Læringstilbudet er utviklet i et samarbeid mellom Afasiforeningen i Oslo, Slagrammedes forening i Oslo, Enhet for rehabilitering og Lærings- og mestringssentret (LMS) i Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus.

Her kan du laste ned brosjyren for 2020:

H 20 Brosjyre slagkurs

 

 

Kontaktperson:

Anne Lise Hustadnes
Rådgiver|Spesialsykepleier ved Lærings- og mestringssenteret
Klinisk service|Medisinsk klinikk
Oslo universitetssykehus HF
Telefon: 22 89 48 36 | 900 36 681
E-post: anhust@ous-hf.no

 

 

 God sommer !

Til tross for at det er åpnet opp for at man kan gjennomføre enkelte samlinger igjen, må vi fortsatt forholde oss til en del restriksjoner. Vi hadde ønsker om å invitere til en tur eller et treff før midtsommer, men må dessverre avlyse.

Styret legger for tiden planer for at vi kan møtes igjen i august og utover høsten. Dette vil vi orientere om i et brev senere.

Vi håper det er bra med dere, og at den enkelte tar vare på både seg selv og sine nærmeste. Vi vil ønske dere en god sommertid, at det etter hvert går mot mer normale tilstander.

Vit at vi tenker på dere !

Vennlig hilsen fra styret, juni 2020.

Turen til Hovedøya 15. juni er avlyst

Det er en situasjon i luften og i verden som nå stadig kommer nærmere hver enkelt av oss.
Det er derfor ingen grunn til at vi skal arrangere vårt medlemsmøte på mandag, når alle andre avlyser sine små og store arrangementer.
Dette er beklagelig, men helt nødvendig, og gjøres i solidaritet med restriksjoner for å unngå å bli smittet selv eller videreføre sykdom.
Det gjelder å ta vare på seg selv først og fremst nå for tiden, og gjøre hyggelige ting hjemme og i nærområdet. Det er ikke forbud mot å gå ut, heller ikke å sende mailer og telefoner, for alle trenger litt kontakt med verden utenfor eget vindu.

Vårprogram 2020

Her er våre planer for vinter og vår, med start mandag 20. januar:

 ”Medlemsmøte” mandag 20. januar kl.18:00: Vi besøker Stortinget.

Oppmøte foran hovedinngangen til Stortinget kl.18:00 hvor Nicholas tar imot oss, og vi får en omvisning tilpasset deltagerne. Påmelding på forhånd er helt nødvendig.

Si fra til Ellen på telefon 905 70 541 eller elleborge@gmail.com før torsdag 16.

Etter omvisningen spiser vi pizza på Peppes i Stortingsgaten like ved.

 

Medlemsmøte mandag 17. februar kl.18:00: Årsmøte. Vil du bli med i styret?

Valg av nytt styre. Bevertning. Egen innkalling kommer.

 

Medlemsmøte mandag 16. mars kl.18:00: ”Brettspill-kveld”.

Vi gjentar suksessen fra i fjor høst. Lett bevertning.

 

”Medlemsmøte” 11. mai på hytta på Mariholtet i Østmarka. Vi kjører helt frem.

Oppmøte kl.17:00 utenfor Nydalen Voksenopplæring. Sammen har vi en liten aktivitet, spiser litt og kjører hjem igjen kl.19:30. (Tips: Klær etter vær)

Påmelding innen fredag 8. mai til Ellen.

 

”Medlemsmøte” 15. juni: Tur til Hovedøya. Nærmere detaljer senere.

 

Vi håper også å kunne invitere til en teaterforestilling igjen.

 

Håper vi ser deg !

Si gjerne fra til andre som du tror dette kan passe for!

Våre medlemsmøter holdes i Nydalen Voksenopplæring,

                    Nydalsvn. 38 (rett ved T-banestasjonen og rulletrappen)

Invitasjon til julefest

Mandag 16. desember klokken 18:00 (til 21:00) i kantinen på Nydalen Voksenopplæring
Nydalsveien 38, 0484 Oslo (rett opp fra T-banens rulletrapp)

Afasiforeningens styre har gleden av å invitere til julefest igjen. Alle medlemmer, familie og venner er velkommen.

Pris: kr. 200 kr. per person (inkl. mat og drikke). Betales der, eller til konto 1603 09 12423.

Frist for påmelding er mandag 25. nov.  Vi håper at du vil være med !

Påmelding eller spørsmål?  til Ellen: 905 70 541 – elleborge@gmail.com

Hjertelig
velkommen!

Høstprogram 2019

Vi har følgende planer for høsten, med start mandag 19. august:

 

Medlemsmøte mandag 19. august kl. 18:00: ”Når reisen går til Casas Heddy”

Presentasjon av tilbudet på Lanzarote ved reiseleder i Vitalreiser, Anne-Marit Berg. Hør med noen som har vært der, og har afasi.

Lett bevertning og utlodning. Ta gjerne med gevinst (til max kr. 50,-)

 

Tur til hytta på Mariholtet i Østmarka torsdag 19. september. Påmelding til Ellen eller Frithjof innen tirsdagen før.

 

”Villmarkstur til Tjøme” 12. – 13. oktober.

 

Medlemsmøte mandag 21. oktober kl.18:00: ”Brettspill og Bingo”.

Gode vinnersjanser! Lett bevertning, fine premier.

 

Teatertur søndag 3. november: ”Bestefar” med Sven Nordin på Chat Noir  kl. 16:00. Invitasjon og påmelding senere.

 

Julemøte mandag 16. desember kl.18:00. Invitasjon og påmelding senere.

 

Håper vi ser deg etter sommeren!Si fra til andre som dette kan passe for!

 

Våre medlemsmøter holdes i Nydalen Voksenopplæring,

                    Nydalsvn. 38 (rett ved T-banestasjonen og rulletrappen)

Pårørendesamling lørdag 30. mars

Samlingen er fulltegnet! Pårørende til personer med afasi får her et tilbud om en egen samling som fokuserer på «afasihverdagslivet». Denne lørdagen inviterer vi deg som står nær en som har afasi – partner, voksne barn, venner eller andre. Vi håper du vil benytte anledningen til å treffe andre i samme situasjon, få luftet noen tanker, få noen råd, få støtte og inspirasjon.

Noen stikkord fra programmet: Rolleendring – mestring – rettigheter – hva styrer oss.

Sted: Scandic Holberg Hotell, Holbergs plass 1, Oslo sentrum.

Tilbudet er gratis, og hotellets nydelige lunsjbuffét er inkludert.

Si gjerne fra til noen som du tror kurset kan være aktuelt for.

Påmelding til Ellen Borge, telf.: 905 70 541 eller epost: elleborge@gmail.com

Ta kontakt hvis du har spørsmål, tanker eller ønske om tema.

Velkommen!

NB! Samlingen er fulltegnet.
Afasiforbundet vil arrangere et pårørende-kurs i nærheten av Gardermoen 27. -29. september. Mer informasjon kommer.

Foto: Shutterstock

Medlemsmøte 18. mars kl.18:00

Vi minner om medlemsmøte på Nydalen Voksenopplæringssenter.

Vi arrangerer Quiz! Det blir bevertning og gode vinnersjanser!

Ta gjerne med en liten gevinst (til maks kr. 50,-)

Velkommen!  

Informasjon fra årsmøtet 25. februar:

Årsberetning og protokoll finner du på nettsiden: oslo.afasi.no

Adresse: Nydalsveien 38, rett ved Nydalen T-banestasjon.