Afasiforeningen i Oslo og omegn

Hytta på Mariholtet

Foreningen leier «Gamlestua» i Østmarka av Oslo kommune, og arrangerer turer dit med privatbiler.

 Tur kunngjøres på medlemsmøtene eller i brev, og påmelding er nødvendig pga. planlegging. Vanligvis er avreise fra Nydalen 10:30, med retur ca. 14:30.

 Vi kan kjøre helt til døra, men går gjerne bort til vannet Elvåga. Vi nyter naturen og hygger oss både ute og inne, med en matbit og kaffe.