Afasiforeningen i Oslo og omegn

Møter våren 2017

Vårens program er som følger: 

  • 16. januar – ‘Tretthet som følge av hjerneslaget’ v/Svein Erik Larsen.
  • 20. februar – Årsmøte.
  • 20. mars – noe med musikk (v/Astrid Rommerud).
  • 24. april – Fra logopedens afasi-liv v/Liv S. Kulø. ‘
  • Tur til hytta i Østmarka 10. mai og en dag i juni

Styret i Afasiforeningen for Oslo og omegn

Leder: Ellen Borge, tlf. 905 70 541
Nestleder: Tormod Bjerkelien, 22 10 13 07/ 905 80 851
Sekretær: Frithjof Funder, tlf. 22 21 14 71 / 909 61 265
Kasserer: Ingvild Røste, tlf. 480 57 974
Styremedlem: Ingrid Lund, tlf. 952 34 236
Styremedlem: Mari Berntsen, tlf. 22 46 92 87 / 959 48 684
Styremedlem: Meike de Vlaas, tlf. 90 05 96 20
Varamedlem: Ella Johansen, tlf. 41 64 42 03