Afasiforeningen i Oslo og omegn

Invitasjon til temakafe i Asker

Vi er blitt invitert til

Temakafé for personer rammet av hjerneslag/traumatisk hodeskade og deres pårørende om:

«Kognitiv trening og kompensering etter ervervet hjerneskade»

  Mandag 14. mars kl. 18.00-19.45

Asker Innbyggertorg

Kirkeveien 204

Les mer her: Tema kafé 14.03.22

Skriv ut