Afasiforeningen i Oslo og omegn

Årsmøte

Årsmøtet for Afasiforeningen for Oslo og omegn ble avholdt 21. februar 2022.

Årsberetningen kan du lese her: Årsberetning_Oslo_2021

Protokollen kan du lese her: Protokoll årsmøte 2022

Styresammensetningen for 2022 er som følger:

Leder: Ellen Borge

Sekretær: Frithjof Funder

Kasserer: Ingvild Røste

Styremedlemmer: Ingrid Lund, Lars Eriksrud, Einar K. Hansen, Gro-Kristin Bergli, Jørgen Tangvald.

Skriv ut