Afasiforeningen i Oslo og omegn

Årsmøte mandag 21. februar

Vi avholder årsmøte mandag 21. februar 2022 kl. 18:00

i Torggata 10, i møterommet rett ved Afasiforbundets kontor.

Vi møtes fysisk, men må ha forhåndspåmelding.

Det er også mulig å følge møtet via nettet hjemmefra hvis du vil. Si fra til oss, så sender vi deg en lenke på epost slik at du får koblet deg på.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

  • Årsberetning 2021
  • Regnskap 2021
  • Innkomne saker
  • Valg til styret

Eventuelle saker bes sendt styret innen 10. februar 2022. Ta også kontakt hvis du kan tenke deg å bidra i foreningens arbeid.

Si fra innen 10. februar om du ønsker å delta på møtet.

Ta kontakt med Ellen 90 57 05 41 eller Ingvild 48 05 79 74.

Velkommen!

Skriv ut