Afasiforeningen i Oslo og omegn

Årsmøte 2021

Afasforeningen for Oslo og omegn innkaller herved til alternativt årsmøte mandag 1. mars 2021 kl. 18:00 via dataskjermen din.

Vedtektene anbefaler å ha årsmøte tidlig på året, men det lar seg ikke gjøre å møtes på vanlig måte for tiden. Istedenfor å utsette det, velger vi å avholde årsmøtet på en moderne måte, der du kan delta via ”nettet” hjemme hos deg selv.

Vi sender deg en oppskrift på hvordan du får ”koblet” deg på.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

  • Årsberetning 2020
  • Regnskap 2020
  • Innkomne saker
  • Valg til styret

Eventuelle saker bes sendt styret innen 20. februar 2021.

Si fra innen 20. februar dersom du ønsker å delta på møtet.

Kan du tenke deg å delta i foreningens arbeid? Ta kontakt med Ellen 90 57 05 41 eller Ingvild 48 05 79 74.

Skriv ut