Afasiforeningen i Oslo og omegn

Nytt fra LMS, Oslo Universitetssykehus, Aker

Hvis dere har kjørt forbi Aker sykehus, har dere kanskje lagt merke til at det skjer store endringer på sykehusets område. Arbeidene som foregår er en forberedelse til bygging av ny Storbylegevakt. Bygg 41B som LMS holdt til i er revet, og vi har flyttet til nyoppussede lokaler i Bygg 80, den grå høyblokken helt nederst på sykehusets område, like ved Sinsenkrysset.

Tidligere temamøter blir erstattet av kurs

LMS har i flere år arrangert temamøter for slagrammede og deres pårørende. På planleggingsmøtet for slagrammede og pårørende sist sommer, kom det opp et forslag til ny organisering. En grunn til dette var varierende oppmøte og at vi så det var litt tilfeldig hvem som fikk tilbud om og kom på møtene. Ansatte ved LMS og Avdeling for rehabilitering Aker, ble i samarbeid med Slagforeningen i Oslo og Afasiforeningen i Oslo og omegn, enige om å erstatte tidligere temamøter med et nytt LMS-kurs. Innholdet i kurset som er utarbeidet, bygger på de mest aktuelle og populære temaene fra temamøtene:

Velkommen til kurs!

Dette er et tilbud til deg som har gjennomgått hjerneslag. Du er velkommen til å ta med en pårørende. Kurset har som mål å gi relevant informasjon om utfordringer som kan oppstå etter et hjerneslag, og hvordan man kan leve med de i hverdagen.

Program:
Fredag 9. oktober 2020 kl. 11.00 – 13.30
– Medisinske forhold etter hjerneslaget v/lege
– Presentasjon av foreningene

Fredag 16. oktober 2020 kl. 11.00 – 13.30
– Skjulte vansker og utfordringer i hverdagen etter hjerneslaget v/ergoterapeut
– Hvilke muligheter og rettigheter har jeg etter hjerneslaget? v/sosionom

Fredag 23. oktober 2020 kl. 11.00 – 13.30
– Fysisk trening etter hjerneslag v/fysioterapeut
– Anbefalt kosthold til slagrammede med og uten svelgevansker v/klinisk ernæringsfysiolog og logoped

Fredag 30. oktober 2020 kl. 11.00 – 13.30
– Kommunikasjonsvansker etter hjerneslaget
v/Afasiforeningen
– Følelser, selvbilde og samliv

Vi tar forbehold om endringer.

Læringstilbudet er utviklet i et samarbeid mellom Afasiforeningen i Oslo, Slagrammedes forening i Oslo, Enhet for rehabilitering og Lærings- og mestringssentret (LMS) i Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus.

Her kan du laste ned brosjyren for 2020:

H 20 Brosjyre slagkurs

 

 

Kontaktperson:

Anne Lise Hustadnes
Rådgiver|Spesialsykepleier ved Lærings- og mestringssenteret
Klinisk service|Medisinsk klinikk
Oslo universitetssykehus HF
Telefon: 22 89 48 36 | 900 36 681
E-post: anhust@ous-hf.no

 

 

Skriv ut