Afasiforeningen i Oslo og omegn

Invitasjon til julefest

Mandag 16. desember klokken 18:00 (til 21:00) i kantinen på Nydalen Voksenopplæring
Nydalsveien 38, 0484 Oslo (rett opp fra T-banens rulletrapp)

Afasiforeningens styre har gleden av å invitere til julefest igjen. Alle medlemmer, familie og venner er velkommen.

Pris: kr. 200 kr. per person (inkl. mat og drikke). Betales der, eller til konto 1603 09 12423.

Frist for påmelding er mandag 25. nov.  Vi håper at du vil være med !

Påmelding eller spørsmål?  til Ellen: 905 70 541 – elleborge@gmail.com

Hjertelig
velkommen!

Skriv ut