Afasiforeningen i Oslo og omegn

Medlemsmøte mandag 14. januar kl. 18.00

Vårt medlem Einar K. Hansen er hobbyfotograf, og i Afasipostens julenummer så du kanskje et par av bildene hans? Se flere flotte bilder sammen med oss.

Som vanlig lett bevertning og utlodning.

Velkommen til Nydalen VO, Nydalsvn. 38 (rett ved T-banestasjonen)

Skriv ut